Laulun ja äänenkäytön opetusta

Kuva: Utu-Tuuli Jussila

Kohtaan työssäni monenlaisissa uransa vaiheissa olevia laulajia ja esiintyjiä, jotka tarvitsevat apua esim. uuden materiaalin harjoittelemisessa, koe-esiintymiseen valmistautumisessa tai he ovat tilanteessa, jossa tekniikka ei tunnu riittävän tehtävien asettamiin vaatimuksiin. Osa on myös ajautunut syystä tai toisesta keskelle äänellisiä ongelmia, joista ei tunnu olevan ulospääsyä. Pyrin löytämään jokaiselle selkeät ja palkitsevat tavat kunkin tilanteen ratkaisemiseksi.

Laulamisen pitäisi aina tuntua helpolta ja siltä, ettei malttaisi lopettaa.

-Juho Eerola


Kuka?

Juho Eerola on helsinkiläinen laulun ja äänenkäytön opettaja ja laulaja, joka on keskittynyt erityisesti näyttelijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden opettamiseen. Hän on työskennellyt lauluvalmentajana ja äänenmuodostajana useissa isoissa ammattiteattereissa sekä vierailevana tuntiopettajana useassa korkeakoulussa ympäri Suomea.

  • Sertifioitu Estill Voice Training -opettaja eli Estill Master Trainer (EMT)
  • Laulupedagogi, AMK
  • Työskennellyt lauluvalmentajana mm. Suomen Kansallisoopperassa sekä Jyväskylän, Kajaanin, Imatran ja Kotkan kaupunginteattereissa.
  • Laulupedagogit ry:n puheenjohtaja 2020 vuodesta alkaen
  • Toiminut ja toimii tuntiopettajana useissa suomalaisissa musiikkikorkeakouluissa mm. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Metropolia AMK sekä Savonia ja Karelia AMK.

Periaatteeni opettajana

Oma tapani opettaa perustuu pääasiassa kokemukseeni Estill Voice Training -mallista, jonka valtuutettu opettaja eli Estill Master Trainer (aiemmin Certified Master Teacher) olen. Lisäksi sovellan työssäni monipuolisesti kaikkea vuosien varrella sekä klassisen että musiikkiteatterimusiikin parissa oppimaani tietoa. Tärkein tavoitteeni opettajana on tukea jokaisen oppilaan omaa persoonaa ja antaa hänelle mahdollisimman tehokkaasti toimivat ja varmat äänelliset työkalut, joilla tuoda ulos sisäistä maailmaansa ja päästä haluttuun lopputulokseen.

Modernia laulunopetusta

Modernin laulunopetuksen tulee perustua sekä tieteellisesti tutkittuun tietoon ääni-instrumentin toiminnasta että laulunopetuksen perinteen ja työtapojen tuntemukseen. Erityisesti siirryttäessä äänenkäyttötavasta toiseen korostuu lauluinstrumentin mekaniikan sekä sen syy- ja seuraussuhteiden läpikotainen ymmärtämys.

Opettajan vahva tyylilajitietous ja musiikinhistorian tuntemus näyttelevät suurta roolia, jotta jokaiselle oppilaalle löydetään juuri hänelle sopiva ohjelmisto sekä laulutekniset ratkaisut tukemaan omaa ilmaisua.

Estill Voice Training -mallin kehittäjä, laulaja ja äänitutkija Jo Estill uskoi, että kaikilla on kaunis ääni, täytyy vain löytää oikeat tavat käyttää sitä. Allekirjoitan Jo’n sanat täysin ja omasta pitkästä kokemuksestani äänen parissa tiedän niiden olevan totta.

Yhteistyötä muiden äänen asiantuntijoiden kanssa

Olen tehnyt töitä useiden ääniongelmia kohdanneiden laulajien kanssa. Tarvittaessa toimin yhteistyössä ääni- ja VoiceMassage -terapeuttien kanssa, jotta löydämme tehokkaimmat keinot asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tyypillisiä tapauksia ovat esim. flunssakierteen tai muun sairastumisen vuoksi tekniikassa tapahtuneet tiedostamattomat muutokset ja siitä johtuva kompensaatio, äänen toistuva ylirasittuminen tai käheytyminen, kivuntunteet laulaessa tai äärimmäisenä äänialan huomattava äkillinen kaventuminen.