Estill Voice Training

Estill Voice Training on amerikkalaisen äänitutkija Jo Estillin kehittämä malli, jonka avulla on helppo ymmärtää ihmisäänen fysiologista toimintaa ja oppia monipuolisia tapoja käyttää ääntä.

Estill Voice Training keskittyy ääntöelimistön lihasten tietoiseen kontrolliin ja tekee äänenkäytön opetuksesta selkeää sekä tuloksista varmoja ja pysyviä. Mielikuvien sijaan keskitytään aistimaan ja antamaan käskyjä yksittäisille lihaksille halutun sointivärin tuottamiseksi.

  • Estill-malli mahdollistaa täsmällisen työskentelyn ongelmien ytimessä
  • Mikä tahansa sointiväri tai laulusaundi on käyttökelpoinen, kunhan se ei oikeasti vaaranna äänellistä terveyttä (aiheuta kudosvaurioita tai vie ääntä hallitsemattomaan toiminnalliseen epätasapainoon)
  • Estill Voice Training -mallia voi hyödyntää melkein minkä tahansa laulutavan ja laulutyylin oppimisessa tai opettamisessa
  • Jokaisen on mahdollista oppia laulamaan – ”Jokaisella on kaunis ääni.”
  • Tieto ääni-instrumentin toiminnasta ja anatomiasta antaa itsevarmuutta sekä luottamusta tekemiseen ja tekee ”näkymättömästä” instrumentista konkreettisen
  • Estill Voice Training soveltuu niin lauluun, puheeseen kuin äänen kuntouttamiseen
  • EVT:tä käytetään myös ääniterapiassa ja ääniongelmien kliinisessä hoidossa

Selkeytensä vuoksi Estill Voice Training sopii hyvin ryhmäopetukseen ja ongelmanratkaisuun.

Estill Voice Training Pohjoismaissa

Lisää tietoa Estill Voice Training -mallista ja Suomessa järjestettävistä Level One ja Two kursseista, sekä workshopeista löytyy osoitteista: www.estillvoice.com
https://www.facebook.com/evtfinland/

Tulevista Estill Voice Training -kursseista pääkaupunkiseudulla saa infoa ottamalla yhteyttä joko minuun sähköpostitse etunimi.sukunimi@gmail.com tai tanskalaiselta mentor-opettajaltani Dorte Hyldstrupilta osoitteesta: www.dortehyldstrup.dk.